4500

کابل های افشان

کابل افشان چیست:
کابل های قابل انعطاف(نرم) از دو یا چند سیم تک رشته افشان که هادی آن ها مس است، تشکیل می شوند. عایق به کار رفته در کابل های سبک، PVC از نوع کلاس D و در کابل های قدرت، PVC از نوع کلاس A است. کابل انعطاف پذیر مسی در دو نوع کابل های تخت و کابل های گرد طراحی و ساخته می شود.