رسانا تک

کابل قدرت با روکش پی وی سی

( NYY-O, NYY-J )
کاربرد :
این نوع کابلها برای تامین انرژی الکتریکی و در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانالهای کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف ، ودر جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود .
ساختار:
هادی: مس آنیل شده گروه (تک مفتولی) ، گروه۲ (منظم تابیده) یا گروه۵ (انعطاف پذیر)مطابق استاندارد IEC 60228یاISIRI 3084 عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/A .
نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .
روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده می شوند .
روکش: آمیزه PVC از نوعPVC/ST1 . رنگ روکش به طور معمول مشکی است .
استاندارد:
استاندارد بین المللی IEC 60502 یا استاندارد ملی ایران شماره ISIRI 3569 با ولتاژ نامی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت تولید می گردند .