سیم های افشان ارت

سیم افشان ارت چیست :

سیم ارت یا سیم اتصال به زمین ، جهت حفاظت از برق گرفتگی و آتش سوزی و ایجاد ایمنی در ساختمان هنگام نصب و استفاده از وسایل برقی ، مورد استفاده قرار می گیرد. این سیم در لوازم الکتریکی از خروجی دستگاه به زمین متصل می شود و نقش انتقال جریان نشتی حاصل از این ملزومات به زمین را به عهده دارد. در واقع سیم ارت ایمنی کاربران را از خطر برق گرفتگی تامین نموده و از ورود و عبور جریان برق از بدن آنها که با آسیب و برق گرفتگی همراه است جلوگیری میکند.