سیم های افشان

سیم های افشان

(H05V-k ,H07V-k ,NYAF)
کاربرد :
سیمهای دارای ولتاژنامی ۷۵۰ /۴۵۰ ولت:
این نوع سیمها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستمهای روشنایی ، در محیط های خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است .
سیمهای دارای ولتاژنامی ۵۰۰ /۳۰۰ ولت:
این نوع سیمها برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است . به کار گیری این نوع سیمها برای نصب مستقیم روی سینی کابل ، کانال کابل کشی ومخازن مجاز نیست .
ساختار:
هادی: مس آنیل شده گروه ۵ (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/C .

استاندارد:
با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت و سطح مقطع ۰٫۵، ۰٫۷۵ ویا ۱ میلیمتر مربع می بایستی مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI(607)06 و یا استاندارد بین المللی ۶۰۲۲۷ IEC 06 تولید و عرضه گردند .
با ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت و سطح مقطع بیش از ۱ میلیمتر مربع مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI(607)02 و یا استاندارد بین المللی ۶۰۲۲۷ IEC 02 تولید می گردند .